در اين جزوه ۵۵ صفحه اي با طراحي و محاسبه قوس هاي سهمي درجه ۳ آشنا خواهيد شد.

در راهسازی بین مسیر مستقیم و مسیر منحنی دایره ای برای سرعتهای زیاد از نقطه نظر راحتی عمل رانندگی و همچنین تغییر تدریجی از شیب معمولی جاده به دِوِرکامل نیاز به یک قوس اتصالی یا ترانزیت می باشد که بتوان مشخصات فنی قوس را بتدریج به آن اعمال نمود بهترین این نوع قوسها قوسهای سهمی درجه ۳ و کلوتوئید می باشدکه در مطالعه قوسهای سهمی درجه ۳ نتایجی مشابه کلوتوئید را داده است .اما استفاده از کلوتوئید در راه و راه آهن تولید یک ضریب ایمنی در حد بالا با سرعتهای بالا می کند….

 

سرفصل ها:

 

-مقدمه کلی
۱-۱ اجزای کلوتوئید
۲-۲ موارد استفاده از کلوتوئید
۲- طرح
۲-۱ پیمایش مماسی
۲-۱۱ نقشه با مختصات پیمایش
۲-۱۲ نقشه بدون پیمایش
۲-۱۳ محاسبه مختصات نقاط تقاطع
۲-۱۴ محاسبه مختصات ایستگاه های پیمایش
۲-۱۵ محاسبه زوایای تقاطع و ساق های آنها در پیمایش مماسی
۲-۲۱ کلیات
۲-۲۳ استفاده از جدول اآ
۲-۳ استفاده از کلوتوئید بعنوان منحنی اتصال
۲-۳۱ نوع متقارن
۲-۳۲ نوع نا متقارن
۲-۴ کلوتوئید ترکیبی
۲-۴۱ کلوتوئید ترکیبی متقارن
۲-۴۱ کلوتوئید ترکیبی نا متقارن
۲-۵ منحنی معکوس
۲-۶ منحنی تخم مرغی
۲-۷ کلوتوئید بیضوی
۲-۸ محاسبه منحنی های پیوسته از طریق مماسهای کمکی
۲-۸۱ منحنی – اتصالی – کلوتوئید ترکیبی – منحنی معکوس
۲-۸۲ منحنی تخم مرغی – کلوتوئید بیضوی
۲-۹ محاسبات کنترل به طریق پیمایش وتر
۲-۹۱ منحنی اتصالی – کلوتوئید ترکیبی – منحنی معکوس
۲-۹۱ منحنی تخم مرغی – کلوتوئید بیضوی

 

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

61 + = 71